2018 deprem yonetmeligine uygun lisansli deprem risk raporu hazırlama aşamaları;

1.Binanızın projesi var ise yerinde uygunluğunun tespit edilmesi yok ise statik rölövesinin hazırlanması,

2. Binada oluşmuş Yapısal Hasarların belirlenmesi,

3. Karot makinası ile kolon ve perdelerden beton örneğinin alınması,

4. Alınan beton örneklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Yapı Laboratuvarında Beton Dayanımının belirlenmesi ve raporlanması, ( Karot dolguları tarafımızca yapılacaktır)

5. Röntgen ile betonarme kolon, perde, kiriş donatı çaplarının, adetlerinin ve etriye sıklığının tespit edilmesi,

6. Binanın bulunduğu alan için Deprem Analizi Amaçlı Zemin Etüd Raporunun hazırlanması,

7. Elde edilen bilgiler ile TBDY 2018 Yönetmeliği Bölüm -15’ e göre Binanın Deprem Performans Seviyesi için 3 Boyutlu Yapısal Bilgisayar Modelinde Statik/Dinamik Hesap ve Analizlerin yapılması,

8. Yapılan tüm çalışmalar neticesinde binanız için Islak İmzalı Deprem Dayanıklılık Raporunun hazırlanmasi