YAP İŞLET DEVRET NEDİR?

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınması ülkelere yapılan yatırımlara ve bu yatırımlara ayrılabilecekleri kaynaklara bağlıdır. Devletlerin artan yatırım ihtiyacı ve mevcut kaynakların yetersizliği, yeni kaynak ve yöntemlerin arayışına yöneltmekte; özel sektörün finansman ve faaliyetlere katılımının sağlanmasına yönelik ihtiyacı arttırmaktadır.

Yap işlet devret (YİD), yüksek maliyet ve gelişmiş teknolojik donanım kullanılması gerektiren altyapı veya üstyapı işlerinin yerli ya da yabancı yatırımcılar tarafından yapımı sağlanan ve yapımdan sonra önceden belirlenen süre kadar işletilip ilgili kamu idaresine işletmeye hazır bir şekilde devredilmesini öngören bir modeldir. Geleneksel yöntemlerle yatırım kapasitesinin yetersiz olduğu, devletin milli sermayeyi kullanmadan faaliyete geçirmek istediği projeler için alternatif bir yöntem olan YİD modeli ile kamuya yeni kaynakların elde edilmesini sağlar. Bu yöntem ile yabancı yatırımcılardan da faydalandığı için ülkeye teknoloji aktarımı da sağlanmaktadır.

YİD modeliyle, gelişmekte olan ülkelere yatırım yapan firmaların sahip olduğu teknolojik altyapı ve edindikleri tecrübelerin de transfer edilmesi avantajı ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmesi için büyük ölçekli altyapı yatırımlarına ihtiyacı bulunmaktadır. Mevcut durumdaki öz sermaye ve teknoloji yetersizliği yeni kaynaklar ve yatırım şekillerinin kullanılmasını mecburi hale getirmektedir.

YİD modeli ile devlet dış borçlanmaya ihtiyaç duymadan yeni yatırım hizmetlerini gerçekleştirebilecektir.

Mehmet Sena Kaşka

Yük. İnş. Müh.


12 görüntüleme0 yorum